Brandveiligheid in Haarlemse parkeergarages verbeterd na brand Appelaar

Geschreven door de Redactie op maandag 19 november 2012

Haarlem – De parkeergarages aan Houtplein, Cronjé en de Raaks worden door middel van kleine eenvoudig ingrepen weer brandveiliger gemaakt. Aanleiding daarvoor is de brand in de Appelaar in oktober 2010. Op aandringen van D66 is onderzocht welke ingrepen mogelijk en noodzakelijk zouden zijn om de brandveiligheid te vergroten.

“Hiermee neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van de parkeergarages”, zegt raadslid Dilia Leitner.

In de garages wordt ondermeer de belijning aangepast, er komen matrixborden waarop bij brand de melding ‘verlaat de garage’ is te lezen, de Houtplein garage krijgt een brandweerpaneel waarop de locatie van de brand is te zien en enkele deuren en blusleidingen worden aangepast.

Deze ingrepen zijn niet wettelijk afdwingbaar, maar verhogen wel ze veiligheid en de gemeente is als eigenaar en beheerder van de parkeergarage daar wel verantwoordelijk voor. Na aandringen van D66 heeft burgemeester Schneiders de opdracht gegeven de brandveiligheid van Haarlemse parkeergarages te laten beoordelen. D66’er Leitner: ”Het is te prijzen dat de gemeente nu een verbeterslag uitvoert.”

De landelijke discussie over de bouwvoorschriften vind zij weliswaar belangrijk, er zijn namelijk nog veel meer ondergrondse parkeergarages in Nederland, maar dat betekent niet dat men in Haarlem achterover kunnen leunen en afwachten, meent de denocrate. “Ondertussen moeten we doen wat reëel is om ‘De Appelaar’ en andere parkeergarages zo brandveilig mogelijk te maken, zegt Leitner, “wij kunnen lessen trekken uit de brand in De Appelaar en zijn tevreden dat burgemeester Schneiders dat ook inziet. Hij handelt daarmee praktisch en resultaatgericht.”

De commissie bestuur is op 14 november per brief door de burgemeester geïnformeerd.

  1. Johan Janssen
    20 november 2012 op 10:33 | #1

    Ik woon tegenover de parkeergarage stationsplein, deze is vrij gevaarlijk. Als de elektra uitvalt is er geen noodverlichting meer in de kelder, vroeger werd het aggregaat, bij de Lange Heerenstraat maandelijks opgestart, maar dat gebeurd al jaren niet meer.
    Tevens is het raar dat 2 jaar geleden de parkeergarage gedeeltelijk geschildert werd, maar dat is nooit afgemaakt, dat draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid.

    Meld deze reactie Meld deze reactie

Geen reacties mogelijk.