E.O.D.

Explosieven Opruimings Dienst

De afkorting E.O.D. staat voor ‘Explosive Ordnance Disposal’. Hier staat het beter bekend als ’Explosieven Opruimings Dienst’. Dagelijks zijn medewerkers van de E.O.D. in Nederland bezig met het ruimen van explosieven en het afzoeken van grond. Ook komt het voor dat personeel van de E.O.D. wordt uitgezonden naar crisisgebieden.

De E.O.D. is een onderdeel van de Koninklijke Landmacht dat tot taak heeft onontplofte bommen, mijnen en andere explosieven en munitie onschadelijk te maken.

De E.O.D. werd op 16 november 1944, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, opgericht. De onontplofte bommen, mijnen en andere munitie uit de oorlog zorgden toen voor veel gevaar. Hoewel de meeste mijnen na de oorlog snel waren geruimd, worden er nog steeds onontplofte munitie en vliegtuigbommen aangetroffen.

Ook de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine hebben een explosievenopruimingsdienst. De E.O.D. van de Landmacht is echter de enige organisatie die in Nederland zogenaamde geïmproviseerde explosieven mag ruimen. Dit zijn zelf in elkaar gezette explosieven door veelal terroristische groeperingen. Nederland kreeg hier in de jaren zeventig voor het eerst mee te maken maar op dit moment zorgen deze geïmproviseerde explosieven in Nederland vaker voor een dreiging dan oude bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Voor de E.O.D. zijn geïmproviseerde explosieven, die ook wel met het Engelse acroniem I.E.D. (Improvised Explosive Device) worden aangeduid, het lastigst te ruimen. Het is immers vooraf onbekend hoe deze in elkaar zitten.

De EOD van de Landmacht wordt in Nederland dan ook altijd door de politie ingeschakeld als verdachte pakketjes, die mogelijk een explosief bevatten, zijn aangetroffen.