Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis, opgericht in 1867, is een onafhankelijke vereniging. Het maakt deel uit van de Internationale Rode Kruis-beweging.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft 610.000 leden en donateurs en 103.000 geregistreerde geldgevers. Ongeveer 33.000 mensen zijn als vrijwilliger actief voor de organisatie. De vereniging heeft 338 plaatselijke afdelingen, die samenwerken binnen 70 districten. Vanuit de plaatselijke afdelingen wordt de hulp in het land aangeboden. Als u hulp van het Rode Kruis wilt, lid of vrijwilliger wordt, krijgt u dus met uw plaatselijke Rode Kruis te maken.

Wat doet het Rode Kruis?

  • Het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt de overheid, politie en brandweer in de hulpverlening bij rampen en calamiteiten.
  • Het Nederlandse Rode Kruis helpt met onderdak, maaltijden en kleding. Het draagt bij aan de eerste opvang en verzorging van slachtoffers. Het is inzetbaar voor de eerste hulp en voor coördinatie van hulp.
  • Ook helpt het Nederlandse Rode Kruis bij de registratie van slachtoffers en de informatie daarover aan verwanten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening.

Geneeskundige Hulp
Grote ongevallen en rampen komen soms voor, ook in Nederland. De vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam zijn overbekende voorbeelden. De hulpverlening is in zulke gevallen in Nederland uitstekend geregeld. Onze ambulancehulpverlening behoort tot de beste ter wereld en zogenoemde Mobiel Medische Teams komen als het moet met de helicopter. Hooggekwalificeerde, professionele hulpverleners geven de best denkbare zorg.

Maar als er nu tien of vijftig of meer dan honderd mensen op hetzelfde moment behandeld moeten worden? Ja, ook dan, want dan krijgen zij hulp van vrijwilligers van het Rode Kruis. Groepen van acht goed opgeleide hulpverleners vormen dan de Snel Inzetbare Groepen ter Medische Assistentie (SIGMA). Deze vrijwilligers nemen niet direct medisch werk over. Ze doen voorbereidend werk, assisteren de ambulanceverpleegkundige bij de behandeling, helpen met het transport van gewonden en blijven bij een patiënt als die even op vervoer moet wachten. Vrijwillig en toch professioneel.

Opvang en Verzorging
Soms moeten mensen tijdelijk hun huis uit, bij grote branden in de buurt, bij bomruimingen of bij echte rampen. Die mensen moeten ergens naartoe. De meeste gaan naar familie en vrienden, maar sommigen kunnen dat niet direct regelen en komen in een opvangcentrum, dat de gemeente inricht in een sporthal, buurthuis of ander gebouw.

De gemeente kan in die gevallen een beroep doen op het Rode Kruis. Vrijwilligers kunnen verschillende diensten verrichten: een luisterend oor zijn voor geschrokken mensen, helpen bij de registratie, of zelfs een spelactiviteit met de aanwezige kinderen organiseren. Of ze kunnen vrijwel de gehele organisatie van het opvangcentrum voor de gemeente opzetten. Wat de gemeente wil. Tussen Rode Kruis en gemeenten zijn daar tevoren afspraken over gemaakt, die in een officiële overeenkomst zijn vastgelegd. Alles om te zorgen dat ook in moeilijke omstandigheden niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Verwanteninformatie
Als er een ramp gebeurt, weet vaak niemand welke mensen daarbij betrokken zijn, hoe het met die mensen gaat en waar ze zijn. Liggen ze in een ziekenhuis, zitten ze in een opvangcentrum, zijn ze weggevlucht en lopen ze ergens op straat? Of waren ze helemaal niet betrokken en zitten ze gewoon thuis, terwijl de telefoon het niet meer doet? Familie en vrienden in andere plaatsen (en soms in andere landen) willen dat weten en daarom wordt er vaak een telefoonnummer geopend waarnaar men kan bellen.

Wie dat nummer belt heeft een goede kans om een Rode Kruis-vrijwilliger aan de telefoon te krijgen. Samen met het ministerie van VWS worden dergelijke telefoonlijnen de laatste jaren bezet door het Rode Kruis. En Rode Kruis-vrijwilligers kunnen in de getroffen gemeente ook nog helpen met het verzamelen van gegevens over vermiste personen, zodat op de vragen van bellers goed antwoord kan worden gegeven.