Politie

Politie

De politie wordt ingezet bij talloze zaken. Politiewerk varieert van het uitdelen van een bekeuring tot het oplossen van moord. Van het tegengaan van vandalisme tot het aanpakken van fraude en mensen- en drugshandel.

Kerntaken van de politie
Sinds de jaren ’70 heeft de politie zich ontwikkeld van een organisatie met een zwaar accent op de opsporing van strafbare feiten, naar een organisatie waarin ook preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. Op uitvoerend niveau heeft de politie, vanuit haar 24-uurs aanwezigheid en aanspreekbaarheid, taken vervuld die bij het maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs bleven liggen. Wanneer in het kader van het lokaal veiligheidsbeleid andere maatschappelijke organisaties (weer) werkzaamheden van de politie overnemen – een voorbeeld is de opvang van dak- en thuislozen – dan kan de politie zich richten op haar kerntaken.

In grote lijnen wordt onder kerntaken verstaan:

– het houden van toezicht in de publieke ruimte;
– de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde;
– het opsporen van strafbare feiten;
– het verlenen van noodhulp.

Om te weten welk geldbedrag er bij een bepaalde boete hoort, kan dit op de website van het Openbaar Ministerie worden gekeken.

Contact
Indien u de politie voor geen spoedeisende zaken nodig heeft kunt u het landelijke telefoonnummer van de politie gebruiken: 0900-8844.
In de gevallen waarbij er wel spoedeisende hulp nodig is, kunt u het landelijke telefoonnummer 112 gebruiken.