Informatie

Ambulance

Het Ambulanceteam

Alle ambulances worden bemand door twee personen, een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. De ambulanceverpleegkundige heeft diverse specialistische opleidingen gevolgd en ervaring in het ziekenhuis opgedaan.

Het werk van een ambulancebroeder bestaat niet alleen uit het met spoed rijden naar incidenten zoals ongevallen, branden of andere incidenten waarbij de slachtoffers medische hulp nodig hebben. Een ambulance functioneert ook als taxi om zogenaamd ‘besteld vervoer’ te doen. Dit kan inhouden dat een patient vanuit het ziekenhuis terug naar huis mag of naar een ander ziekenhuis vervoerd moet worden, maar wel op een brancard moet blijven liggen. De ambulanebroeders krijgen dagelijks veel van dit soort ritten.

Als men weer teug op de ambulancepost is moet er nog een hoop administratiewerk worden vericht. Tijdens het verwerken van deze gegevens kan het voorkomen dat de ambulancebroeders met spoed weg moeten naar een incident.

Een ambulance is uitgerust met medische apparatuur en medicatie voor het verlenen van professionele eerste hulp.

Ambulances zijn tegenwoordig uitgerust met ECG-apparatuur (om een zogenaamd hartfilmpje te maken), beademingsapparatuur, materialen voor ongevalsbehandelingen zoals (nek)spalken, enzovoorts. Daarnaast zijn allerhande medicijnen beschikbaar die noodzakelijk zijn om problemen met hart, longen en bloedvaten direct te behandelen. Alle Nederlandse ambulances hebben dezelfde apparatuur en medicijnen aan boord; de fabrikant van de apparatuur kan verschillen, maar de onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn gelijk.

Om de patiënten veilig te vervoeren beschikt iedere ambulance over een brancard, maar daarnaast heeft men ook de beschikking over een wervelplank waarmee een slachtoffer goed gefixeerd kan worden wanneer letsel aan de wervelkolom gevreesd wordt.

Mobiel Medisch Team

Mobiel Medisch Team (MMT)

Het Mobiel Medisch Team bestaat uit een arts (chirurg of anesthesioloog), een verpleegkundige (meestal van de Spoedeisende Eerste Hulp of Intensive Care) en een piloot. Een Mobiel Medisch Team (MMT) levert ter plekke acute medische zorg aan slachtoffers van ernstige ongevallen en rampen. De leden van dit team zijn opgeleid voor deze bijzondere vorm van hulpverlening. De zorg door een MMT vormt een aanvulling op de reguliere ambulancehulpverlening. De behoefte aan de inzet van een MMT kan zich altijd en op elk moment van de dag voordoen. Ernstige traumatische lichamelijke letsels en andere vergelijkbare acute levensbedreigende medische situaties vormen de aanleiding voor de inzet van het MMT.
Het MMT verleent veelal medische assistentie bij verkeersongevallen, geweldsdelicten, bedrijfs- en sportongevallen en, als het nodig is, grootschalige ongevallen of rampen.

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA)

De leden van een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA’s) assisteert de professionele hulpverleners op de plaats van het ongeval. De leden van dit team zijn meestal speciaal opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis.

SIGMA- voertuig
Het SIGMA-team van 8 personen komt met een SIGMA-voertuig naar het rampterrein. In dit voertuig bevindt zich onder andere de uitrusting voor de gewondentent.

Gewondennest, gewondentent
In een gewondennest worden de slachtoffers verzameld en zo goed mogelijk behandeld. Een gewondennest kan ingericht worden in een gewondentent, die opgebouwd en ingericht wordt door de SIGMA’s. Het gewondennest kan echter ook in een gebouw ingericht worden, bijvoorbeeld een naburige gymzaal.

Haakarmbak
Als het nodig is, kan ook een haakarmbak ingeschakeld worden. Dit is een speciale container met nóg grotere hoeveelheden geneeskundige materialen.

Behandelcentrum
Als er sprake is van veel lichtgewonden, dan kan de SIGMA ook als zelfstandige eenheid worden ingezet. Deze vormt dan de bemensing van het behandelcentrum, samen met een arts of een ambulanceverpleegkundige.