Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met militaire status. De marechaussee kent civiele en militaire taken. Onder de civiele taken behoort de beveiliging van het Koninklijk Huis, uitvoering van de politie- en beveiligingstaak voor de burgerluchtvaart, bijstands- en assistentieverlening aan de politie, beveiliging van De Nederlandsche Bank en de politie- en beveiligingstaak van de ambtswoning van de minister-president. Ook de grensbewaking en het Mobiele Toezicht Vreemdelingen behoren tot de civiele taken.

De marechaussee kent verder de Centrale Recherche en de sectie Controle Opslag en Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Garant voor een optimale uitvoering van deze taken staan de eenheden en het materieel van de marechaussee, die ruim 5.000 militairen en zo’n 250 burgers telt.

De Koninklijke Marechaussee laat zich het best typeren als een politie-organisatie met een militaire status. Het is dan ook een organisatie met vele gezichten, want civiele en militaire dienstverlening staan voor een gevarieerd takenpakket. Een en ander vergt een brede inzetbaarheid van het marechausseepersoneel, niet alleen binnen Nederland, maar ook ver buiten de landsgrenzen. Als krijgsmachtdeel maakt de Marechaussee deel uit van het ministerie van Defensie, maar ‘het Wapen’ (zoals de Koninklijke Marechaussee ook wel wordt genoemd) is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere ministeries.