P2000

P2000 is een alarmeringssysteem waar voornamelijk de ambulance- en brandweerdienst gebruik van maakt. Via de meldkamer wordt er een bericht verstuurd naar de hulpverleners waarin staat wat er aan de hand is. De hulpverleners lezen vervolgens hun pager af en ondernemen daarop de nodige actie. Dat kan zijn dat men met spoed naar de brandweer of ambulance toe moet, maar er zijn ook meldingen waar er geen spoed is geboden. In dat geval kan men rustig naar het hulpverleningsvoertuig lopen en zal er ook niet met zwaailichten en sirenes naar het incident worden gereden.