Luchtalarm

Op iedere eerste maandag van de maand klinkt om precies 12:00 uur de sirene. Dit wordt gedaan om alle sirenes te testen en voor iedereen goed hoorbaar en herkenbaar zijn. Er is dan niks aan de hand. Maar wat als de sirene op een ander moment af gaat…

  1. Hoort u de sirene, ga dan zo snel mogelijk naar binnen. Dit geldt voor iedereen. Ook als u op uw werk bent of op school.
  2. Sluit de deuren en ramen.
  3. Zet de radio aan en stem af op de regionale rampenzender RTV Noord-Holland (Radio ether: FM 87.9, Radio kabel: FM 93.3, TV ether: kanaal 55 of TV kabel: kanaal S16- (264 MHz)) om te horen/zien welk gevaar er dreigt en wat u moet doen.
  4. De berichten worden steeds herhaald en aangevuld. Blijf dus kijken of luisteren.
  5. Zodra de situatie weer veilig is, hoort/ziet u dat op radio en tv.
Luchtalarm instructies

Als het gevaar een beperkt gebied bedreigt, kan het ook zijn dat u via een geluidswagen wordt gewaarschuwd. Ook dan geldt: Ga direct naar binnen, sluit de deuren en ramen en luister of kijk naar RTV Noord-Holland (Radio ether: FM 87.9, Radio kabel: FM 93.3, TV ether: kanaal 55 of TV kabel: kanaal S16- (264 MHz)). Volg de aanwijzingen van de geluidswagen altijd stipt op. Heeft u het niet goed verstaan, ga dan niet de straat op, maar wacht thuis tot de geluidswagen weer terugkomt.

In Nederland staan verspreid over het land 3800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer. Dit wordt het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem) genoemd. De bevolking is van tevoren geĆÆnstrueerd om in het geval dat de sirene gaat naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en radio of TV aan te zetten. Op aangewezen rampenzenders kan de overheid verdere aanwijzingen geven, bijvoorbeeld dat een gebied geĆ«vacueerd wordt.

Het alarm wordt eens per maand getest, op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur, om te controleren of de sirene overal werkt en te horen is, maar ook om het alarmsysteem bij het publiek in het bewustzijn te houden. Vanaf 1997 werd de sirene slechts eenmaal per jaar landelijk luid getest (op de eerste woensdag van juni) en eens per maand stil. In 2000 gebeurde dit echter niet vanwege de vuurwerkramp in Enschede. Met ingang van september 2003 is de maandelijkse luide test weer ingevoerd om de bekendheid van het alarmsysteem te vergroten.