Afkortingen

Prio Afkortingen:

PRIO 1: Spoedeisend, met Optische en Geluidssignalen
PRIO 2: Gepaste Spoed, zonder Optische en Geluidssignalen
PRIO 3: Zonder Spoed
PRIO 5: Geen Uitruk, Mededeling of Test

Algemene Afkortingen:

AG – Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AB – Adembeschermingsvoertuig
AL – Autoladder
AS – Autospuit
BV – Brandweervaartuig
BG – Basisgroepshaakarmvoertuig
BR – Beschikbare Reserve
CD – Commandant van Dienst
CE – Combinatie Eenheid (..)
CL – Cleaner
CP – Commandopost
CT – Crashtender
DA – Dienstauto
DB – Diensbus
DH – Decontaminatie Haakarmbak
DP – Dompelpompunit
GP – Gaspakkenbak
HA – Haakarmvoertuig
HO – Hoofdofficier
HV – Hulpverleningsvoertuig
HW – Hoogwerker
IM – Informatiemanager
KR – Kraanwagen
LR – Leider Regot
LP – Logistiek Piket
MD – Materiaaldienst
MO – Metro- Ongevallenaanhanger
MF – Multifunctionale Haakarmbak
MS – Motorspuit
OD – Officier van Dienst
PB – Poederblusunit
SL – Slangenbak
SO – Stafofficier
SP – Speciale Hulpverleningsunit
SV – Schuimblus Voertuig
TD – Technische Dienst
TS – Tankautospuit
VC – Verbindings- Commandowagen
VD – Voorlichtingsdienst
VO – Vloeistoffenongevallenaanhanger
VW – Vrachtwagen
VZ – Verzorgingshaakarmunit
WK – Waterkanon
WO – Waterongevallenvoertuig

GRIP Meldingen:

GRIP 0 – Dagelijks optreden van de hHulpdiensten “Motorkapoverleg”
(Inzet: -)
GRIP 1 – Incident + Gecoördineerde multidisciplinaire inzet
(Inzet: CTPI)
GRIP 2 – Grootschalig incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet
(Inzet: CoPI + ROT)
GRIP 3 – Ramp / Zwaar ongeval in één Gemeente
(Inzet: CoRT + ROT + GBT’s)
GRIP 4 – Ramp / Zwaar ongeval in meedere gemeenten
(Inzet: CoRT + ROT + GBT’s + RBT)
GRIP 5 – Ramp / Crisis in meerdere provincies / landen
(Inzet: CoRT + ROT + GBT’s + RBT + PCC + DCC + NCC)

CTPI – Coördinatie Team Plaats Incident
CoPI – Commando Plaats Incident
ROT – Regionaal Operationeel Team
CoRT – Commando Rampterrein
GBT – Gemeentelijk BeleidsTeam
RBT – Regionaal BeleidsTeam
PCC – Provinciaal Coördinatiecentrum
DCC – Departementaal Coördinatiecentrum
NCC – Nationaal Coördinatiecentrum

Luchtvaartongevallen:

VOS – Vliegtuig Ongeval Schiphol
VOS 1 – ‘pan pan call’, een waarschuwing van de piloot dat iets niet in orde is (dit kan van alles zijn).
VOS 2 – ‘mayday call’, een waarschuwing dat er een serieus probleem is, minder dan 50 personen aan boord. (GRIP 2)
VOS 3 – ‘mayday call’, een waarschuwing dat er een serieus probleem is, 50-250 personen aan boord. (GRIP 2)
VOS 4 – ‘mayday call’, een waarschuwing dat er een serieus probleem is, 250 of meer personen aan boord. (GRIP 2)
VOS 5 – ‘crash’, minder dan 50 personen aan boord. (GRIP 3)
VOS 6 – ‘crash’, 50-250 personen aan boord. (GRIP 3)
VOS 7 – ‘crash’, 250 of meer personen aan boord.(GRIP 3)

Overige Afkortingen:

GMK – Gemeenschappelijke Meldkamer
OMS – Openbaar Meldsysteem
PAC – Particuliere Alarm Centrale
VKO – Verkeersongeval
HV – Hulpverlening