Burgernet

In alle tien gemeenten in de regio Kennemerland is in maart 2011 Burgernet ingevoerd. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk.

Als inwoners zich digitaal hebben aangemeld bij Burgernet, op www.burgernetkennemerland.nl, kunnen zij actief betrokken worden bij de veiligheid in hun omgeving.

Hoe werkt Burgernet?
De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Ook bij crisis- en rampenbestrijding, denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van giftige stoffen, kan een Burgernetactie plaats vinden. Of bij een hartstilstand als reanimatie en de inzet van een AED dringend noodzakelijk is.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Doordat deelnemers contact opnemen met Burgernet kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), of eerste-hulp verlenen. Maar ook kunnen zij instructies ontvangen bij crisissituaties.

Indien u zich ook wilt opgeven als Burgernet-deelnemer, dan kan dat via www.burgernetkennemerland.nl.