Afkortingen

Urgentie Classificaties:

A1 – Er is sprake van een acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt, of dit gevaar kan pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse worden uitgesloten. Het ambulancevoertuig dient binnen 15 minuten na de melding ter plaatse te zijn.

A2 – Er is geen sprake van direct levensgevaar, maar er kan wel sprake zijn van (ernstige) gezondheidsschade. Het ambulancevoertuig dient wel zo snel mogelijk na melding ter plaatse te zijn, uiterlijk binnen 30 minuten.

B – Er is sprake van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.

De A1- en A2-zorgindicaties worden gerekend tot ‘dringende taak’.

Betekenissen:

Babylance – Ambulance speciaal ingericht met een Couveuse
Cardiologie – Afdeling in Z.H voor hartziektes
Cardiochirurgie – Hartoperatie
Collaps – Flauwvallen door een te lage bloeddruk
Comateus – Coma
Decompensatio Cordis – Hartfalen
Dehydratie – Uitdrogingsverschijnselen
Dermatologie – Afdeling in Z.H. voor Huidziektes
Diabeet – Suikerziekte
Dialyse – Nier behandeling
Dysnpoe – Verstoorde Ademhaling
Fluxux na Partus – Ernstige bloeding direct na bevalling
Foetale Nood – Moeilijkheden bij bevalling
Fractuur – Botbreuk
Hyper – Suikerpatiënt met teveel aan suiker
Hypo – Suikerpatiënt met tekort aan suiker
Ileus – obstipatie
Infarct – Tekort aan bloed
Intoxicatie – Vergiftiging
Koortsconvulsies – Koortsstuipen, gepaard met hevige spiertrekkingen
Luxatie – Ontwrichting
Malaise – Gevoel van Onwel worden
Myocard Infarct – Hartinfarct
Neurologie – Afdeling in Z.H voor aandoening Zenuwstelsel
Oesophagus – Slokdarm
Oncologie – Afdeling in Z.H voor Kanker)
Orthopedie – Afdeling in Z.H voor beweging)
Placenta – Moederkoek
Pulmonologie – Aandoening v/d longen en luchtwegen
Radiotherapie – Bestraling om kanker te genezen
Sepsis – Toename van bacteriën in het bloed gevolg van Shock
Shock – Tekort aan circulerend bloedvolume
Sitrap – Situatie Rapportage
Suïcidaal – Instaat om zelfmoord te plegen
Thorax – Borstholte waarin de slokdarm, het hart en de longen zich bevinden
Tentame Suïcide – Poging tot Zelfmoord
Examen Suïcide – Geslaagde zelfmoordpoging
Trombolyse – Oplossen van stolsel in een bloedvat
Urologie – Afdeling voor het Urinestelsel (Ziekten)

Afkortingen:

AMC – Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)
CA (Carcinoom) – Kwaadaardig gezwel
CCU (Coronary Care Unit) – Hartbewaking
CEH – Centrum Eerste Hulp
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) – Longziekte, Bronchitis
CPA – Centrale Post Ambulance
CT – (Computer Tomografie) – 3D scan van het lichaam
CVA (Cerebro Vasculair Accident) – Hersenbloeding
ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie – Onderzoek van het gal en pancreasgang
EMC – Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam)
GHOR – Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
HAP – Huisartsenpost
HA – Huisarts
HC – Hart Catheterisatie
HNP (Hernia Nuclei Pulposi) – Uitstulping v/d tussemwervelschijf
IC- Intensive Care
ICU – Intensive Care Unit
IBS – In Bewaring Stellen
MCU – Medium Care Unit
MKA – Meldkamer Ambulancezorg
MRI – Scan
MMT – Mobiel Medisch Team
NVU – Niet Vorderende Uitdrijving
PEP (Post Exposure Profylaxis) – Medicijnen ter verkoming van HIV
POB – Pijn op Borst
PTCA (Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek) – Dotteren
RAV – Regionale Ambulance Voorziening
RM – Rechtelijke Machtiging
RPZ – Ruwaard van Putten Ziekenhuis
SAB (Sub Arachnoide Bloeding) – Bloeding a/d onderzijde van de hersenen
SEH – Spoed Eisende Hulp
SIGMA – Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
TIA (Transient Ischemic Attack) – Voorteken van hersenbloeding