Informatie

Brandweer

Wat zijn de taken van de brandweer?

De brandweer houdt zich voornamelijk bezig met het beperken en bestrijden van brand en brandgevaar. Dit is de traditionele taak van de brandweer. Tevens biedt de brandweer hulp aan burgers bij allerlei andere incidenten. Hierbij valt te denken aan het bevrijden van mensen of dieren die bekneld zitten (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of andere situaties), het bieden van hulp wanneer mensen, dieren of voertuigen te water zijn geraakt of op een andere manier in nood zijn. Daar hoort tevens bij het leegpompen van ondergelopen ruimten, het opheffen van gevaarlijke situaties bij storm en het opruimen van stormschade. Al deze activiteiten vallen onder de repressieve taken van de brandweer. Daarnaast vervult de brandweer een preventieve en preparatieve taak.

Preventieve taken

Bij preventie gaat het met name om het voorkomen van brand, oftewel het brandveilig maken van gebouwen. De brandweer geeft hiervoor gebruiksvergunningen af, waarin de regels voor brandveilig gebruik van een pand staan vermeld. Bij de nieuwbouw van diverse panden (gebouwtypen zoals kantoren, industriegebouwen, hotels en scholen) geven inspecteurs van de brandweer in het beginstadium aan welke maatregelen moeten worden getroffen in het kader van de brandveiligheid. Bij bestaande gebouwen worden adviezen gegeven over de verbetering van de brandveiligheid.

Preparatieve taak

De preparatieve taak van de brandweer komt neer op activiteiten waardoor de brandweer voorbereid is op de preventieve en repressieve taken. Te denken valt aan opleidingen, oefeningen, controles op de bluswatervoorzieningen, het opstellen van rampbestrijdings- en aanvalsplannen en het opstellen van de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Vervolgens heeft de brandweer ook nog een coördinerende rol bij het bestrijden van rampen op lokaal niveau. De voorbereiding op grote incidenten (rampen) die zich mogelijk kunnen voordoen binnen de regio, vindt plaats bij de Regionale Brandweer. Te denken valt aan het opstellen van een regionaal rampenplan, draaiboeken etc.

Contact:
Als u de brandweer voor niet spoedeisende zaken nodig heeft, kunt u bellen naar de meldkamer Kennemerland. Het telefoonnummer hiervan is 023-5311133.
In de gevallen waarbij er wel spoedeisende hulp van de brandweer nodig is, kunt u het landelijke telefoonnummer 112 gebruiken.