K.N.R.M.

De K.N.R.M. redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. Gemiddeld varen de reddingboten 1.500 keer per jaar uit en helpen daarbij 3.000 mensen weer veilig aan wal. De afkorting K.N.R.M. staat voor Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Bij het uitvoeren van haar taak heeft de Redding Maatschappij er vanaf de oprichting in 1824 voor gekozen om dit als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde instelling te doen. De exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van donateurs en schenkers en erflaters.

Voor de uitvoering trekt de K.N.R.M. mensen aan die kennis van zaken hebben, en deze professionaliteit weten te combineren met een ‘hart voor de zaak’.
Dat moet ook wel, want de Redding Maatschappij garandeert de inzet van reddingboten en bemanningsleden op ieder moment van de dag, ongeacht de weersomstandigheden.
Om die garantie te kunnen geven moet het netwerk van reddingstations altijd operationeel zijn. De reddingboten moeten betrouwbaar en vaarklaar zijn, de bemanningsleden goed opgeleid en geoefend.