Gemeenten in de regio Kennemerland gaan gebruik maken van Burgernet

Geschreven door de Redactie op maandag 14 maart 2011

Kennemerland – Alle tien gemeenten in de regio Kennemerland gaan vanaf vandaag actief hun inwoners benaderen om deel te nemen aan Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk.

Als inwoners zich digitaal hebben aangemeld bij Burgernet, op www.burgernetkennemerland.nl, kunnen zij actief betrokken worden bij de veiligheid in hun omgeving. Aanmelden kan eventueel ook via een aanmeldkaart.

Hoe werkt Burgernet? De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Ook bij crisis- en rampenbestrijding, denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van giftige stoffen, kan een Burgernetactie plaats vinden. Of bij een hartstilstand als reanimatie en de inzet van een AED dringend noodzakelijk is.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Doordat deelnemers contact opnemen met Burgernet kunnen zij direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), of eerste-hulp verlenen. Maar ook kunnen zij instructies ontvangen bij crisissituaties.

De komende weken ontvangen bewoners thuis een brief én een brochure (met achtergrondinformatie) met het verzoek zich aan te melden bij Burgernet. De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Daarbij kunnen zij de hulp gebruiken van burgers. Zo kan men actief bijdragen om de leefomgeving prettig te houden. Op basis van landelijke ervaringen verwacht Burgernet dit jaar 20.000 deelnemers te werven. De eerste Burgernetacties staan gepland medio april. Dat wil zeggen: als het nodig is om een Burgernetactie uit te zetten. Hoe meer deelnemers aan Burgernet, des te groter de kans om gezamenlijk de veiligheid op straat te vergroten.

  1. AJ
    14 maart 2011 op 23:42 | #1

    Die terugkoppeling naar het publiek is wel zo nuttig :)

    Meld deze reactie Meld deze reactie

Geen reacties mogelijk.