Burgers kunnen binnenkort om hulp gevraagd worden bij reanimaties

Geschreven door de Redactie op woensdag 11 december 2013

Haarlem – De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland gaat burgerhulp bij reanimatie ondersteunen. Daarmee wordt de bestaande acute zorg met een krachtig netwerk van geschoolde en geoefende vrijwilligers en AED’s uitgebreid en verbeterd. Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een circulatiestilstand, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd.

RAV Kennemerland start nog dit jaar met het registreren van opgeleide en gecertificeerde burgerhulpverleners en de beschikbare AED’s in de regio. In het geval van een incident kunnen op dat moment ook de dichtstbijzijnde burgerhulpverleners worden gealarmeerd.

Acute hulp
Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze eerste en cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers, die zijn aangesloten bij de burgerhulpverlening bij reanimatie kunnen deze acute hulp in veel gevallen wel bieden. Het aantal sterfgevallen wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Hartveilig wonen
RAV Kennemerland heeft gekozen voor het systeem Hartveilig wonen. Hartveilig wonen is een systeem waarin goed geschoolde en geregistreerde vrijwilligers, evenals de in de regio beschikbare AED’s, die in de openbare ruimte, dan wel in publiekstoegankelijke ruimten zijn geplaatst, worden geregistreerd. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers, dat in de buurt van het slachtoffer woont en/of werkt. Deze vrijwilligers ontvangen een sms- of een App-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED, die opgehaald moet worden. De AED is een apparaat die –indien nodig en aan de orde – met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen.

Een oproep komt altijd onverwacht en het kan voorkomen dat iemand niet in de gelegenheid is om naar het slachtoffer te gaan. Dat is de reden om altijd meer vrijwilligers op te roepen dan dat er daadwerkelijk nodig zijn. Wanneer een vrijwilliger in staat is om naar het slachtoffer te gaan, worden zij geacht te reageren op het sms- of App-bericht. Als op de meldkamer duidelijk is geworden dat er meer dan vier vrijwilligers zijn die zich naar het slachtoffer gaan, wordt aan de overige gealarmeerde personen automatisch bericht dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat er teveel mensen rondom het slachtoffer staan.

Vrijwilligers gezocht
Wij hebben u als inwoner van of werkende in Kennemerland hard nodig om dit project succesvol te laten zijn. Door u op te geven als vrijwilliger draagt u bij aan de veiligheid en gezondheid van uzelf en uw omgeving. Iedereen die woont en/of werkt in de regio Kennemerland kan zich opgeven als vrijwilliger.
Een aantal zaken is hierbij belangrijk:
– u hebt een erkende reanimatie/AED-training gevolgd of u bent bereid deze te volgen;
– u bent in het bezit van een mobiele telefoon waarmee u sms-berichten kunt ontvangen en verzenden;
– u kent de straten in uw directe woon- en/of werkomgeving;
– u bent gezond en kunt zich gedurende korte tijd flink inspannen.

AED’s gezocht
De RAV Kennemerland is ook op zoek naar (locaties van) AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar zijn. De RAV Kennemerland wil graag kennis hebben waar deze AED’s zich bevinden en of zij ook bereikbaar zijn, zodat deze AED’s kunnen worden ingezet bij een reanimatie in de nabije omgeving van het apparaat door een vrijwilliger.

Aanmelden
Het aanmelden van uw AED of uzelf als vrijwilliger laten registreren, kunt via de website http://www.hartveiligwonen.nl plaatsvinden. Op deze website kunt u ook uitgebreide informatie vinden over deze vorm van burgerhulpverlening.

 1. Diemux
  11 december 2013 op 14:40 | #1

  Goede zaak!

  Meld deze reactie Meld deze reactie

 2. Stefan
  11 december 2013 op 14:59 | #2

  Toch maar opfriscursusje reanimatie volgen en aanmelden, goed initiatief!!

  Meld deze reactie Meld deze reactie

Geen reacties mogelijk.