NVD beveiligingsgroep en politie Kennemerland verstevigen samenwerking

Geschreven door de Redactie op woensdag 6 april 2011

Haarlem – NVD Beveiligingsgroep en Politie Kennemerland hebben onlangs hun samenwerking geformaliseerd om het aantal inbraken in de regio Kennemerland terug te dringen. Op 4 april jl. vond de ondertekening van het convenant plaats op het hoofdkantoor van NVD te Haarlem. Met het convenant geven beide partijen toestemming tot noodzakelijke informatie-uitwisseling.

NVD surveilleert 24 uur per dag in de regio en is met haar aanwezigheid een belangrijke partner voor de Politie Kennemerland in het bestrijden en voorkomen van inbraken. Door de reeds jarenlange samenwerking tussen NVD en de politie werd in oktober 2010 een intentieverklaring opgesteld over werkafspraken omtrent informatie-uitwisseling.

Fons Sarneel, teamchef van Team Kennemer Kust zegt in een reactie: “Politie Kennemerland werkt graag samen met partners die kunnen bijdragen om de kans op slachtofferschap –in de breedste zin- te verminderen. Wij zijn verheugd dat de jarenlange samenwerking met de NVD een extra impuls krijgt door de ondertekening van dit convenant. Hierdoor kunnen we informatie uitwisselen die de surveillanten van de NVD in staat stelt verdachte voertuigen, situaties en personen nóg beter te herkennen en signaleren. Naast het voorkomen van misdrijven neemt hiermee ook de kans op aanhouding op heterdaad toe. En wij krijgen als politie ook waardevolle informatie terug, die van belang kan zijn in een onderzoek.”

“Wij zijn zeer tevreden met de formalisering van de samenwerking met Politie Kennemerland. Er is een toename van het aantal woninginbraken, die landelijk veel regio’s parten speelt. Om deze inbraakgolf, en andere criminaliteit in de regio Kennemerland een halt toe te roepen, is de samenwerking tussen politie en beveiliging van essentieel belang”, aldus Patrick van der Leelie, algemeen directeur van NVD Beveiligingsgroep.

  1. Ron
    7 april 2011 op 01:51 | #1

    Gefeliciteerd !

    Meld deze reactie Meld deze reactie

Geen reacties mogelijk.