Woninginbrakenteam blijft ook in 2012 noodzakelijk wegens vele inbraken

Geschreven door de Redactie op woensdag 18 januari 2012

Kennemerland – Naar aanleiding van de stijging van het aantal woninginbraken werden in 2011 in het korps Kennemerland Woning Inbraken Teams(WIT) opgericht. Onlangs is er een evaluatie geweest van de resultaten van deze teams. Hieruit is gebleken dat het nood- zakelijk blijft om ook in 2012 dit woninginbrakenteam door te laten gaan gezien de stijging van het aantal woninginbraken.

Dit regionale woninginbrakenteam luistert naar de naam “Blauw Wit”. Het bestaat uit medewerkers van de basisteams en, -net als afgelopen jaar- medewerkers die technische (sporen) onderzoeken kunnen uitvoeren. Nieuw is dat er permanent een analist wordt toegevoegd, zodat (inter)regionale dadergroepen sneller zichtbaar worden. Deze persoon heeft de mogelijkheid om landelijk werkwijzen en eventuele verdachten te bekijken èn te vergelijken. Dit heeft aantoonbaar meerwaarde voor onderzoeken die naar woninginbraken worden ingesteld in de regio Kennemerland. Het werkgebied van inbrekers beperkt zich tenslotte niet tot een dorp, stad of zelfs regio.

Op deze manier zet de politie zich in het nieuwe jaar nog intensiever in om de woninginbraken terug te dringen. Waarnemend korpschef Helmoed Wierda: “Wij gaan hierin heel graag de samenwerking aan met onze partners, maar ook met u, als bewoner van deze regio. Kijk eens door de ogen van een inbreker naar uw woning: waar zitten de zwakke plekken? Wat is daar aan te doen? Iedere woninginbraak laat geschokte en soms zelfs gewonde slachtoffers achter.

Deze delicten hebben diepe impact in het persoonlijke leven van mensen; voor mij en voor mijn collega’s is elke inbraak er dan ook één teveel! Daarom heeft de aanpak van woninginbraken ook dit jaar de hoogste prioriteit en wat mij betreft bundelen we met voorrang, de krachten met de collega’s uit Zaanstreek Waterland en Noord- Holland Noord, de gemeentes en het Openbaar Ministerie, om met inzet van alle mogelijke middelen deze ernstige criminaliteit zo snel en zo goed mogelijk het hoofd te bieden.”

Geen reacties mogelijk.