Video: Waarnemend korpschef Helmoed Wierda blikt terug op het jaar 2011

Geschreven door de Redactie op zaterdag 24 december 2011

Kennemerland – Waarnemend korpschef Helmoed Wierda van de politie Kennemerland blikt terug op het jaar 2011. Hierin komt onder meer de aanpak tegen woninginbraken, ongevallen, overvallen, geweld (tegen politiemensen) en crimineel vermogen aan de orde en worden de cijfers vergeleken met het jaar 2010. In een video licht de waarnemend korpschef het één en ander toe.

In 2011 is de politie Kennemerland intensiever gaan samenwerken met diverse partners bij de aanpak van criminaliteit. Dat zijn burgers en traditionele partners als gemeente, zorginstelling, de Belastingdienst en uiteraard het Openbaar Ministerie. Maar ook met een commerciële partij als Marktplaats werd in een vroeg stadium contact gelegd en duidelijke afspraken gemaakt over de specifieke aanpak van internetoplichting.

Waarnemend korpschef Helmoed Wierda: “Ik vind dat een fantastische ontwikkeling. Maak bespreekbaar waar je als politieorganisatie tegenaan loopt. Wees creatief. Kijk hoe je elkaar kunt versterken om tot het beste resultaat te komen. En vergeet nooit voor wie je het doet: namelijk de burger. Initiatieven als Burgernet, het Meldpunt Internetoplichting én het afpakken van crimineel verkregen vermogen (auto’s, huizen en andere luxe luxegoederen) zijn in mijn ogen sprekende voorbeelden daarvan. We plukken steeds meer de vruchten van die intensieve samenwerking.”

Crimineel vermogen
Criminelen maken steeds vaker gebruik van de in de bovenwereld aanwezige kennis van accountants, fiscalisten en advocaten om hun criminele activiteiten zoveel mogelijk te onttrekken aan het zicht van politie en justitie. Waarnemend korpschef Helmoed Wierda: “Op die manier worden de poten onder je stoel vandaan gezaagd. Want het ondermijnt ons gevoel van rechtvaardigheid en is een bijzonder slecht voorbeeld voor jonge mensen. Die zien gedrag waarvan ze denken dat het maatschappelijk geaccepteerd is. Daarom ben ik ook heel blij met omvangrijk recherche-onderzoek waarin nauw is samengewerkt met het Openbaar Ministerie in Haarlem, de gemeente Haarlem en de Belastingdienst. Wat kun je met elkaar doen, strafrechtelijk en bestuurlijk, om criminele activiteiten een halt toe te roepen?”

Op donderdag 6 oktober jl. hield de politie 13 verdachten aan in het gebouw van voetbalvereniging Young Boys, die verdacht worden van witwassen, hennephandel en illegaal gokken. Op last van burgemeester Schneiders werd de kantine en de bestuurskamer gesloten. Bij diverse huiszoekingen werden 44 kilo weed, 15 kilo hasj en 15 kilo aan joints in beslag genomen en vernietigd. Ook werden drie auto’s, een motor, twee vuurwapens, munitie en een aanzienlijk geldbedrag in beslag genomen. De Belastingdienst heeft aan verschillende personen aanzienlijke belastingaanslagen uitgereikt. Enkele verdachten zitten nog altijd vast. De politie Kennemerland verwacht in 2011 in totaal voor een bedrag van €12 miljoen aan crimineel verkregen vermogen in beslag te nemen.

Op maandag 28 november wist de politie twee mannen aan te houden, respectievelijk 40 en 48 jaar oud, die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de handel en productie van soft drugs én het witwassen van crimineel verkregen inkomsten uit een hennepkwekerij. Deze kwekerij bevond zich in drie zeecontainers aan de Zuiderkade in Beverwijk. In totaal nam de politie 35.000 hennepstekken en 1.500 moederplanten in beslag. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de jaaromzet van de hennepkwekerij zo’n € 4,5 miljoen bedroeg. Dit bedrag gaat het Openbaar Ministerie verhalen op de beide hoofdverdachten. Zij bleken geen van beiden over legale inkomsten te beschikken.

Geweld
In vergelijking met 2010 is het aantal geweldszaken in Kennemerland licht gedaald naar 3.265 (210: 3.410). Hieronder vallen onder andere: openlijk geweld, mishandeling, straatroof en overvallen (zie: hieronder). Het aantal openlijke geweldplegingen daalde van 225 (2010) naar 196, het aantal mishandelingen daalde naar 1.627 (2010: 1.756). Ook het aantal door de politie vanwege geweld aangehouden verdachten, dat is overgedragen aan het OM, nam in 2011 toe: 1.543 (2010: 1.469). Met extra toezicht op het uitgaanspubliek in de weekeinden denkt de politie geweld terug te dringen. In 2011 hebben alle wijkagenten een opleiding gekregen over het non-verbale gedrag van kinderen, die getuige zijn geweest van huiselijk geweldincidenten. Het behoeft geen uitleg dat dergelijke incidenten vaak als zeer traumatisch door kinderen worden ervaren. Op basis van hun ervaringen hebben gebiedsagenten aangegeven dat zij dringend behoefte hadden aan meer kennis over het non-verbale gedrag van kinderen in dergelijke situaties. Door dit in een vroeg stadium te signaleren kan de politie hen sneller in contact brengen met hulpverlenende instanties. Helmoed Wierda: “Persoonlijk heb ik 5 juli jl. van nabij de brand in een woning in Hoofddorp meegemaakt, waarbij vijf gezinsleden om het leven kwamen. Dan voel je zoveel verdriet en ontreddering. De impact op de directe omgeving en bij hulpverleners is zo groot. Bij familieleden en vrienden, bij buurtbewoners, bij klasgenoten van de kinderen. Wat kun je in zo’n situatie doen? Proberen goed ons werk te doen, te luisteren en hulp te bieden waar dat nodig is. Voor je gevoel is dat altijd te weinig. Maar dat is, denk ik, niet terecht.”

Geweld tegen politiemensen
Politiemensen worden in hun dagelijkse werk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Als gevolg van agressie en geweld worden zij niet alleen persoonlijk geraakt, maar ook in de uitvoering van hun publieke taak: zowel verbaal, in de vorm van ernstige beledigingen en scheldpartijen, maar ook fysiek. Vandaar dat het aanpakken van geweld en agressie tegen politieambtenaren al enige tijd prioriteit heeft bij politie en Openbaar Ministerie. In 2011 waren 361 (2010: 240) politiemensen in Kennemerland betrokken bij in totaal 224 (2010: 113) incidenten, waarbij geweld tegen de politie werd gebruikt. Kosten bij letsel en schade worden, indien mogelijk, altijd verhaald op de dader(s). Hierbij gaat het niet alleen om materiële schade, maar ook om immateriële schade. In 2011 hebben 78 politiemensen de schade die zij als gevolg van geweld in hun werk opliepen, door een zogenaamde voeging in het strafproces, verhaald op de verdachte.

Overvallen
Ook in 2011 kreeg de regio Kennemerland te maken met een aantal overvallen op woningen en winkels/bedrijven. Sinds 1 mei beschikt de politie over een speciaal overvallenteam. Van de 35 zaken die dit team heeft opgepakt zijn er 17 zaken opgelost: een oplossingspercentage van 49%. Overvallers zijn tijdens de donkere maanden (van begin november tot en met begin maart) actiever dan in de rest van het jaar. De politie Kennemerland is ook dit jaar medio november een zogenaamd Donkere-Dagen-Offensief tegen overvallen gestart. Op deze wijze denkt de politie de heterdaadkracht te vergroten. Tijdens de donkere periode is de politie extra alert op overvallen en woninginbraken, en met meer mensen aanwezig op straat. Concreet betekent dit dat bij de aanpak van overvallen met name op risicovolle locaties, tijdens risicodagen en –uren, meer motorrijders worden ingezet, een helikopter op afroep beschikbaar is en extra verkeerscontroles (gericht op kentekenregistratie) plaatsvinden. Ook zullen wijkagenten intensief winkeliers informeren over het nemen van preventieve maatregelen. Over het algemeen zijn daders van overvallen goed voorbereid. Zij zijn vaak uitstekend op de hoogte van de situatie die zij kunnen aantreffen: bijna altijd is er sprake van zogenaamde voorobservatie. Tip: noteer altijd kentekens van voertuigen waarin verdachte personen zich verplaatsen en deel die informatie met de politie. Dergelijke informatie kan van cruciaal belang zijn bij het oplossen van een overval.

Verkeer
Op basis van het aantal verkeersongevallen in 2011 ziet de politie een duidelijke toename in het aantal aanrijdingen waarbij alcohol in het spel is. Het aantal verkeersdoden in de regio Kennemerland bedroeg in 2011 in totaal 11, en was hoger dan de 5 in 2010 en lager dan de 19 dodelijke verkeersslachtoffers die werden geteld in 2009. Aan het begin van de jaren ’70 telde Nederland ruim 3.000 verkeersdoden. In 2010 daalde het aantal verkeersdoden naar 640. Nederland staat al jaren aan de top van de meest verkeersveilige landen ter wereld en telt relatief gezien weinig verkeersdoden. De voortdurende aandacht voor verkeersveilgheid draagt bij aan vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Controles op snelheid, het negeren van rood licht, het dragen van gordel en/of helm, en alcoholcontroles blijven nodig om het aantal verkeersslachtofers te verminderen. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van locaties waar ernstige verkeersongevallen plaatsvinden. Op die wegen waar in Kennemerland gewonden en doden vallen vanwege te hard rijden, houdt de politie extra snelheidcontroles. Dit gebeurt zeer regelmatig met laserguncontroles en staandehoudingen: zo kan aan weggebruikers uitleg worden gegeven over het effect van hun rijgedrag.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 2011, in vergelijking met 2010 (2.598), is licht gestegen naar 2.614 en blijft een probleem. In 2011 werden er in totaal 163 verdachten aangehouden vanwege woninginbraak, tegenover 131 in 2010. Helmoed Wierda: “Woninginbraken hebben een enorme impact op slachtoffers. Mensen voelen zich soms niet langer veilig in hun eigen huis. En dat is natuurlijk onacceptabel. Daarom moeten we om woninginbraken te voorkomen en op te lossen veel slimmer te werk gaan. We blijven veelplegers op de huid zitten. Want zij blijken in de praktijk verantwoordelijk te zijn voor een groot deel van het aantal woninginbraken. Maar eerlijk gezegd wordt het inbrekers soms ook wel erg gemakkelijk gemaakt. We moeten blijven investeren in het bewust maken van mensen om een inbraak te voorkomen of te bemoeilijken. Een mooi succesverhaal zijn de aanhoudingen recent van meer dan 15 woninginbrekers op heterdaad binnen 14 dagen in de Haarlemmermeer. Een combinatie van goed, zichtbaar politiewerk en – heel belangrijk – veel tips en meldingen van alerte bewoners.”

Ook het komend jaar blijft de politie Kennemerland investeren in de aanpak van woninginbraken. Vanaf begin januari worden aangiften van woninginbraken ter plaatse door een speciaal team digitaal opgenomen. Dit speciale team ondersteunt wijkagenten bij het doen van buurtonderzoek, en houdt scherp in de gaten bij welke onderzoeken vermoedelijke dezelfde dader(groep) actief is. Op deze manier denkt de politie sneller en beter woninginbrekers te kunnen oppakken.

Succesvolle samenwerking met derden
Bij de aanpak van criminaliteit is de politie in 2011 steeds intensiever gaan samenwerken met diverse partijen. Niet alleen met traditionele partners als de gemeente en het Openbaar Ministerie, maar ook met burgers. Bijvoorbeeld bij een nieuw initiatief als Burgernet, een telefonisch netwerk met inmiddels ruim 17.500 deelnemers, gestart in april. Helmoed Wierda: “Burgernet legt de basis om op een moderne manier te communiceren met burgers over veiligheid en hen daarbij actief te betrekken. Het vergroot de heterdaadkracht.”

Maar de politie werkt ook samen met een commerciële partij als Marktplaats, bij de aanpak van internetoplichting. Wierda: “Consumenten kunnen gegevens van een (ver)kopende partij eenvoudig controleren op de site van het Meldpunt. Met andere woorden: ze krijgen een advies over hun aan- of verkoop. De afgelopen twee maanden is dit bijna 250.000 keer gebeurd op de website www.mijnpolitie.nl van het Meldpunt Internetoplichting. Samenwerking loont! Voor mij staat dat als een paal boven water.”

Geen reacties mogelijk.