Reddingsbrigade oefent vervoer rampenvloot met politie Kennemerland

Geschreven door de Redactie op maandag 27 september 2010

Kennemerland – Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en de politie Kennemerland oefenen op dinsdag 28 september een grootschalige verplaatsing van reddingsvaartuigen onder begeleiding van motoragenten.

Er worden 14 boten met trekkende voertuigen, een reddingswaterscooter en twee verbindingswagens van de zogenaamde ‘rampenvloot’ van Reddingsbrigade Nederland vanuit twee locaties, Heemskerk en Leiden, onder 12 man motorbegeleiding naar Naarden gebracht.

Van daaruit worden alle voertuigen als lange colonne weer via Hilversum terugvervoerd. Onderweg worden verschillende oefeningen uitgevoerd, zoals het in- en uitvoegen van de rampeneenheden. Het doel van de oefening is het testen van deze vorm van colonnerijden onder politiebegeleiding.

Reddingsbrigade Nederland beschikt in totaal over 84 van deze rampeneenheden. De Reddingsbrigade is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met steun van het Nationaal Rampenfonds verantwoordelijk voor de inzet van reddingseenheden bij een eventuele overstroming ergens in Nederland. De speciaal voor overstromingen geschikte reddingseenheden zijn 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, binnen een uur na alarmering overal in Nederland inzetbaar. Daarvoor zijn circa 1700 speciaal opgeleide en geoefende reddingsbrigadevrijwilligers in het hele land inzetbaar. Zij voeren ook reguliere reddingstaken uit en oefenen jaarlijks speciaal voor overstromingsrampen. De boten worden tevens gebruikt voor het opleiden van nieuwe redders.

De oefening vindt plaats onder leiding van de regiopolitie Kennemerland. Er vertrekken rond 09.00 uur twee colonnes van ieder 7 reddingseenheden en een verbindingswagen met 6 motoren politiebegeleiding. Vanuit Heemskerk zal een colonne via Edam, Volendam, Marken en Amsterdam naar de jachthaven in Naarden rijden. Vanuit Leiden zal een colonne via Ter Aar, Woubrugge en Weesp naar Naarden gaan, waar beide colonnes elkaar rond 12.00 uur treffen. Vanaf circa 13.00 zullen de 14 vaartuigen, 2 verbindingswagens en 12 man politiebegeleiding als één colonne aan de terugweg beginnen, onder meer langs het mediapark in Hilversum. In de buurt van Woerden splitst de colonne zich weer om naar de respectievelijke startplaatsen terug te keren. Aan de oefening doen 14 verschillende reddingsbrigades uit de veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord, Hollands-Midden, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond mee.

Het is niet de verwachting dat het verkeer veel hinder ondervindt van de colonne, maar door de lengte en de beperkte snelheid van de colonne en de oefeningen die onderweg plaatsvinden, worden andere weggebruikers geadviseerd om goed op eventuele aanwijzingen van de politie te letten en hun rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.

Geen reacties mogelijk.