Veiligheidsregio Kennemerland heeft rampenbestrijding goed op orde

Geschreven door de Redactie op donderdag 29 april 2010

Kennemerland – Uit het eindrapport “ Rampenbestrijding op orde” van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, over de volle breedte, landelijk de rampenbestrijding het beste op orde hebben van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.

Letterlijk staat in het rapport: “De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die al jarenlang een voortrekkersrol vervult op onder meer de ontwikkeling van kwaliteitsnormen, heeft over de volle breedte redelijk tot goed gepresteerd. Landelijk gezien staat deze regio er samen met Kennemerland het beste voor.”

De organisatie van de rampenbestrijding is nog niet overal in Nederland op orde. Van de 25 veiligheidsregio’s voldoen er acht bijna volledig aan de gestelde eisen. Het gaat naast de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland om Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Noord-Holland-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Limburg. De meeste andere regio’s zijn goed op weg, maar moeten nog de nodige verbeteringen doorvoeren. Het rapport van de Inspectie OOV is vandaag door staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Inspectie OOV heeft onderzocht of de 25 veiligheidsregio’s voldoen aan de eisen die onder meer worden gesteld in de Wet op de veiligheidsregio’s. Deze wet treedt dit najaar in werking. De VRK voldoet vrijwel volledig aan de in de wet gestelde eisen voor de rampenbestrijding.

Zo pakken in Kennemerland de politie, brandweer, GHOR/GGD, ambulancediensten, KMar en gemeenten de bestrijding van een ramp of crisis gezamenlijk aan. Van deze multidisciplinaire benadering is volgens de Inspectie in vele andere regio’s in Nederland nog te weinig sprake. Ook presteert Kennemerland goed op verschillende aspecten van de rampenbestrijding, zoals het maken van een risico-inventarisatie, opleiden en oefenen, alarmering en opschaling.

De VRK moet nog wel stappen zetten in het verbeteren van het informatiemanagement, zodat zowel bestuur als operationele diensten tijdens een ramp over de juiste informatie beschikken. De VRK denkt hierin een grote stap te kunnen zetten door het invoeren van de netcentrische werkwijze per 1 mei 2010.

Staatssecretaris Bijleveld wil dat de veiligheidsregio’s die achterblijven een inhaalslag maken om aan de gestelde wettelijke eisen te voldoen. Zij verhoogt nog dit jaar het budget voor de veiligheidsregio’s om ze daarbij te helpen. Ook zal zij regelmatig de voortgang bespreken met het bestuur van de veiligheidsregio’s. Voor 1 mei wil de staatssecretaris afspraken met de veiligheidsregio’s over de verbetering van de informatievoorziening; de regio’s hebben hiervoor inmiddels een IT-systeem gekregen.
Tenslotte zal zij de Inspectie OOV vragen periodiek onderzoek te doen naar de ‘staat van de rampenbestrijding’, waarbij mede gebruik gemaakt wordt van de informatie uit de kwaliteitssystemen van de regio’s zelf.

Geen reacties mogelijk.