Twee hulpofficieren politie Kennemerland werkten zonder geldig certificaat

Geschreven door de Redactie op donderdag 29 april 2010

Kennemerland – De politie Kennemerland stelt vandaag, donderdag 29 april, twee medewerkers buiten functie. De betrokken medewerkers hebben als hulpofficier van justitie ambtshandelingen verricht terwijl ze hiervoor geen geldig certificaat hadden. Zowel het aantal ambtshandelingen als de eventuele gevolgen voor strafzaken worden nader onderzocht.

Het korps werkt hierin samen met het Openbaar Ministerie. De politie Kennemerland onderzoekt of de 114 medewerkers van het korps die dienst doen als hulpofficier van justitie, of dit de afgelopen jaren hebben gedaan, hiervoor gecertificeerd zijn, c.q. waren. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een onderzoek door de politie in Brabant waar bleek dat enkele medewerkers van twee korpsen hun certificaat niet hadden.

Hulpofficieren van justitie toetsen de rechtmatigheid van de aanhouding van verdachten en beslissen over het al dan niet (langer) insluiten van de verdachten. Verder hebben ze namens de officier van justitie een leidinggevende en toezichthoudende rol bij doorzoekingen in woningen en inbeslagname van goederen. Om die taak op een goede wijze te kunnen vervullen krijgen ze een speciale opleiding waarin hun bevoegdheden uitgebreid aan de orde komen.

Na die opleiding doen ze examen en krijgen bij gebleken geschiktheid een certificaat. Vervolgens worden ze door de korpsbeheerder aangewezen als hulpofficier van justitie. Het behaalde certificaat is drie jaar geldig. Dan dient de hulpofficier opnieuw examen te doen om de geldigheid van het certificaat voor drie jaar te verlengen.

Geen reacties mogelijk.