101 bekeuringen uitgeschreven bij grote brom- en snorfietscontrole

Geschreven door de Redactie op maandag 19 april 2010

Haarlem – Politiemensen hebben maandag op diverse plaatsen brom- en snorfietscontroles gehouden. Er is gecontroleerd op de Schipholweg en het Frans Halsplein in Haarlem, de Herfstlaan in Heemstede en de Zandvoortselaan in Zandvoort. Bij de controles zijn 160 bestuurders gecontroleerd. Er zijn 101 bekeuringen uitgeschreven.

Hiervan waren er 46 voor snelheid (te hoog vermogen), 7 voor het rijden zonder rijbewijs, 32 voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs of kentekenbewijs. De overige bekeuringen waren voor technische gebreken en andere overtredingen. Bij de controle is samengewerkt met medewerkers van de gemeente Haarlem. Verder is gebruik gemaakt van twee politiemotoren die zijn gefinancierd door de gemeente Haarlem en speciaal zijn ingericht om onopvallend te surveilleren en bromfietsers beter, sneller en veiliger te kunnen benaderen voor een controle.

Naar aanleiding van klachten van bewoners, ondernemers, bezoekers en weggebruikers over onveilige situaties en overlast veroorzaakt door brom- en snorfietsers in Haarlem, heeft de politie besloten deze overlast en onveiligheid aan te pakken en terug te dringen. Uit analyse van ongevalscijfers is gebleken dat bij meer dan de helft van de geregistreerde aanrijdingen in Haarlem brom(snor)fietsers zijn betrokken!

Er zullen gedurende het jaar een aantal grote controles op een vaste plaats worden uitgevoerd. Daarnaast worden rijdende controles uitgevoerd, met name door motorrijders. Hierbij wordt gecontroleerd op vermogen, snelheid, verkeersgedrag, geluidshinder, rijden onder invloed, verlichting en technische aspecten van de bromfiets. Bij de controles wordt samengewerkt met medewerkers van de gemeente Haarlem. Zij zijn bevoegd om op te treden tegen het rijden in een voetgangersgebied en andere verkeersovertredingen. De afgelopen jaren zijn vaker dergelijke projecten uitgevoerd. In 2008 werden bij controles bijna 700 bekeuringen uitgeschreven.

Doelgroepen zijn bestuurders van brom- en snorfietsen in het algemeen en scholieren en maaltijdbezorgers in het bijzonder. De laatste twee groepen krijgen extra aandacht omdat de ervaring van politiemensen leert dat deze bestuurders vaker dan anderen de regels overtreden en overlast veroorzaken. De doelstellingen van de politie zijn:

  1. Grotere veiligheid voor bewoners, winkelend publiek, andere weggebruikers én de bromfietsers.
  2. Grotere pakkans van bromfietsers die zich niet aan de regels houden.
  3. Groter bewustzijn bij bestuurders m.b.t. de gevaren en risico’s van hun gedrag en de veroorzaakte overlast.
Geen reacties mogelijk.